Aydınlatma Metni

Kamera İle İzleme ve Aydınlatma Metni

Detaylar

ANADOLUNET KAMERA İLE İZLEME VE AYDINLATMA METNİ

Anadolunet tarafından işyerinde kameralar yardımıyla işyerinin ve iş faaliyetlerinin izlemesi, yönetim hakkı kapsamındadır. İşverenin yönetim hakkı, işvereninin işin nerede, nasıl, ne zaman, hangi sıraya göre yürütüleceğine ve işyerinin düzeni ve güvenliğine ilişkin tek taraflı kurallar koyabilme, düzenlemeler getirebilme yetkisi olarak ifade edilmektedir. İşverenin yönetim hakkının sınırlarının belirlenmesinde Anayasa, Kanunlar, KVKK ve işçilerin çalışma koşulları dikkate alınmaktadır. İşyerinin kameralarla izlenmesi, ses ve görüntülerinin kaydedilmesi, kişisel verilerin işlenmesi niteliğinde olup, işverenin yönetim hakkının sınırının belirlenmesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu özellikle dikkate alınmaktadır. Anadolunet tarafından iş ve işçi güvenliği açısından kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVKK'nunda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Anadolunet’in bina ve tesislerinde iş ve işçi güvenliğin sağlanması ve sair kanunlarda öngörülen amaçlarla ve KVKK'nunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması

Anadolunet, KVKK'nunun 10.maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibini aydınlatılma yükümlülüğüne riayet etmektedir. Kamera İzleme ve Aydınlatma Metni'ni tüm çalışanlarına duyurmuştur. Bu bildirimle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılması sağlanmaktadır. Kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; Anadolunet internet sitesinde iş bu Kamera İzleme ve Aydınlatma Metni yayımlanmaktadır. İzlemenin yapıldığı alanların girişlerine ve "görülebilir olacak şekilde" izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmıştır.

Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

Anadolunet, KVKK'nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Anadolunet tarafından kameralarla izleme, ses ve görüntü kaydı faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Kamera İzleme ve Aydınlatma Metni’nde sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, kamera sayısı ve izleme süresi belirtilmek suretiyle uygulanmaktadır. Kişisel veri sahibinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) kameralarla izleme, ses ve görüntü kaydı faaliyeti yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Anadolunet tarafından KVKK'nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için işbu politikada sayılı olan teknik ve idari tedbirler uygun düştüğü ölçüde alınmaktadır.

Kayıtlara Kimlerin Erişebildiği ve Kayıtların Kimlere Aktarıldığı

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Anadolunet çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kamera görüntülerini ise şirket içinde güvenlik/karşılama görevlileri ve idari işler ile operasyondan sorumlu departman çalışanları izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişiler gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etme zorunluğundadır.

Anadolunet'e ait tesislere ve işyerlerine girişlerde ve çıkışlarda kamera kaydı ile takibi

Anadolunet tarafından; işyerinin güvenliğinin sağlanması ve Kamera İzleme ve Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlarla, Anadolunet hizmet binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik olarak işyerinin giriş bölümü ve çıkış bölümünün kameralarla izlenmesi, ses ve görüntülerinin kaydedilmesi faaliyetinde de bulunulmaktadır. Misafir olarak Anadolunet'e ait tesislere ve işyerlerine gelen kişilerin isim ve soyadları bildiren bu hususa açıkça rıza göstermiştir. Ayrıca misafirler, Anadolunet nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri işlenişinden haberdar edilmektedir. Kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca Kamera İzleme ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

Sizin için neler yapabiliriz
Tanışalım.
Konuşalım.